AUR_1990_2_L.jpg AUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 LAUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 LAUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 LAUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 LAUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 LAUR 1984 0 LThumbnailsJA 1975 01 L