lelacoders.png Las amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudesLas amigas hackersThumbnailsLas hackers - Distintas latitudes
Durant dècades, la investigació sobre el gènere i la tecnologia ha posat de manifest l'escassa representació de les dones en la tecnologia. Tot i que la recerca en el camp d'estudi de les dones que contribueixen al desenvolupament del programari lliure i la cultura hacker és molt limitat, també apunta a baixes taxes de participació de les dones. No obstant això, darrere d'aquestes xifres i els discursos que les acompanyen, poden aparèixer altres situacions ocultes: d'una banda, l'existència d'algunes dones que participen i podrien haver estat invisibles abans, i de l'altra, la creença generalitzada que les dones no estan interessades o tenen una incapacitat per comprometre's amb la tecnologia en un nivell més profund.
L'objectiu d'aquesta animació és desactivar el prejudici de que no hi ha dones importants darrere del desenvolupament de les ciències i les tecnologies. Aquest és el resultat d'una negació i invisibilitat sistemàtica de les dones en aquestes històries específiques. Això condueix a una manca de models que perpetuen a les dones fora de la relació amb les TIC. Trobar i fer visibles aquestes històries és un element important per a reapropiar-se de la memòria històrica i col·lectiva i permetre l'emergència de nous imaginaris que esperem siguin molt més radicals i feministes!

https://donestech.net/ambits-tematics/lelacoders
https://vimeo.com/lelacoders